कर्मचारी विवरण

नाम श्री प्रकाश जोशी
पद आयोजना प्रमुख
शाखा
ईमेल lightjoshiji@gmail.com
फोन नं. ०१-४४७४२७२
नाम ई. सुमीर कोइराला
पद नापी अधिकृत
शाखा आयोजना
ईमेल mailtosumeer@yahoo.com
फोन नं. ०१-४४९२४५३
नाम श्री प्रकाश दुलाल
पद नापी अफिसर
शाखा प्राविधिक
ईमेल
फोन नं. ०१-४४९२४५३
नाम श्री राजन कुमार फुयाल
पद लेखा अधिकृत
शाखा लेखा
ईमेल
फोन नं. ०१-४४९२४५३
नाम श्री स्विटी कुमारी साह
पद क्मप्युटर इन्जिनियर
शाखा प्राविधिक
ईमेल
फोन नं.
नाम श्री करन सिंह रावल
पद सर्भेक्षक
शाखा प्राविधिक
ईमेल rawalksr39@gmail.com
फोन नं. ०१-४४९२४५३
नाम श्री धर्मराज डांगी
पद ना. सु.
शाखा प्रशासन
ईमेल
फोन नं.
नाम श्री नुतुन कुमारी यादब
पद अमिन
शाखा प्राविधिक
ईमेल
फोन नं.
नाम श्री सरिता गौतम
पद खरिदार
शाखा प्रशासन
ईमेल
फोन नं.
नाम श्री मधुमाया भट्ट
पद खरिदार
शाखा प्रशासन
ईमेल
फोन नं.